EKOREKLAMA s. r. o.
925 09  Košúty 470

IČO: 46711864   DIČ: 2023543984   IČ DPH: SK2023543984

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29636/T
kontrolný orgán: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01  Trnava 1

bankové spojenie:
IBAN: SK02 0200 0000 0030 3768 9159 BIC: SUBASKBX

info: 0948 666 954
predaj@ekoreklama.sk

Spoločnosť je platcom DPH

SKLAD PRE OSOBNÝ ODBER:            tel. sklad: 0948 666 954
925 09  Košúty 369 (budova hostinca M PUB) GPS: 48.17243   17.661268
PO – PI: 09:00 – 17:00